انواع ظروف پلاستیکی

ظرفی است ساخته شده از کاغذ، پلاستیک یا مقوا که به شکل های لیوان، بطری، بشقاب و … که از پلیمرهای گوناگون ساخته می شود.