سیستم های حفاظتی-دوربین مدار بسته،دزدگیر،آیفون تصویری و آنتن مرکزی

مجموعه ای از مناقصه سیستم های حفاظتی، مناقصه دوربین مداربسته، مناقصه دزدگیر، مناقصه آیفون تصویری، مناقصه آنتن مرکزی، مناقصه نظارت تصویری، مناقصه سیستم مداربسته، مناقصه دستگاه DVR و مناقصه دوربین پلاک خوان می باشند.