بالابر صنعتی

بالابرهای صنعتی مجموعه دستگاههایی هستند که جهت انتقال ماشین آلات، ابزار آلات و گاهی افراد در محیط های کاری استفاده می شوند